Valuable Info.

Business:
Credit Card Application
Trading Made Easy
Vending Machines

Computers:
iPad VideosBrand New

Education:
Education For LifeNew

Energy:
Alternative Energy
Solar Energy
Renewable Energy

Finance:
All About Credit ScoresNew
Bad Credit Mortgage
Capital
Debt Counseling
When Foreclosure StrikesNew
Investment

Fun & Entertainment:
Chevy Trucks
Golf Training
Sudoku Puzzles

Life Style:
Senior LivingNew
Empowered Single Mom’sNew

Marketing:
Vending Machines

Online Trading:
Online Forex TradingNew
Trading Made Easy

Relations:
Divorce
How To Save My MarriageNew

Security:
Home Security

Sport:
Golf Training

Travel:
Travel & TrekkingNew

Travel:
Travel & TrekkingNew


Forsgrens Tips

How to get people to tweet about your website or blog

How to brand yourself as an authority

How to increase open rate at your AWeber account

How to get your sites social bokmarked

How to learn online marketing

How to use Facebook Social Ads

How to be safe on the net

How to understand Social Media

How to aviod getting your Twitter Profile suspended

How to build a marketing infrastructur

Välj språk / Select language:  US  UK


Välkommen till Forsgrens

ofc.se

Olov Forsgren Är vår äldsta domän, som vi skapade och reserverade för vårt aktiebolag Olov Forsgren Consulting AB så tidigt som 1996. Vid den iden opererade vi som oberoende konsult inom telecomsektorn, specialiserade på programutveckling och programmerarutbildning.

Vi startade bolaget 1973 under namnet Education Sicences AB för att överta det 1974 då vi ändrade namnet till Education Systems AB. 1985 sålde vi affärsverksamheten men behöll bolaget som då fick namnet Olov forsgren consulting. Sedan drev vi bolaget med konsultverksamhet till oktober 2010 då vi avvecklade det. Olov hade vid den tiden varit pensionerad i nio år och under den tiden bara arbetat 10% - 30% per år.

Eftersom vi har ägt den här domänen i 15 år och den var väl inarbetad, bestämde vi os vid avvecklingen på hösten 2010 för att behålla den. Vi har förmodligen många fler av våra egna web-sidor än vi vet om som leder till denna domän. Dessutom finns det många andra än vi som har länkar som leder till den. Du kan alltså fortfarande komma och besöka oss här för att ta reda på vad vi håller på med.


 
 
 
 

HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!

Kontakta oss!